2.1 Matriks


2.1 Matriks
1.   Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tatasusunan segi empat tepat.
2.   Matriks pada umumnya ditulis dalam tanda kurungan.
Misalnya, ( 2 0 3 1 )  ialah suatu matriks.
 
(A)   Menentukan billangan baris, bilangan lajur dan peringkat, sesuatu matriks
1.   Matriks yang mempunyai baris dan n lajurs dikenali sebagai matriks peringkat m × n.

2.   Matriks baris ialah suatu matriks yang mempunyai hanya satu baris sahaja.
Misalnya:
( 4 ),   ( 2 6 ),   ( 3  8  5 )  1 ×1     1 ×2 1 ×3             Hanya satu baris  


3.   Matriks lajur ialah suatu matriks yang mempunyai hanya satu lajur sahaja.
Misalnya:
( 3 ),    ( 2 6 ),  ( 5 7 9 )   1× 1    2× 1 3× 1              Hanya satu lajur  

4.  Matriks segi empat sama ialah suatu matriks yang mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang sama.
Misalnya:
( 3 ),  ( 7 0 2 5 ),    ( 1 3  9 0 6 4  1 3  5 )   1×1  2×2  3×3       Bilangan baris = Bilangan lajur

1 thought on “2.1 Matriks”

Leave a Comment