9.2 Kebarangkalian Peristiwa Pelengkap


9.2 Kebarangkalian Peristiwa Pelengkap

1. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam satu ruang sampel, S, adalah terdiri daripada semua kesudahan S yang bukan kesudahan  A.

2. Bagi peristiwa A, A’ ialah pelengkap kepada peristiwa A

    P (A’) = 1 – P (A)
Contoh:
Satu nombor dipilih secara rawak daripada satu set nombor bulat dari 1 hingga 40. Hitung kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih bukan satu kuasa dua sempurna.

Penyelesaian:
Katakan
A = Peristiwa memilih satu nombor kuasa dua sempurna.
A’ = Peristiwa memilih satu nombor bukan kuasa dua sempurna.
A = {1, 4, 9, 16, 25, 36}
(A) = 6
P ( A ) = n ( A ) n ( S ) = 6 40 = 3 20 P ( A ) = 1 P ( A ) = 1 3 20 = 17 20   

Oleh itu, kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih bukan satu kuasa dua sempurna ialah 17 20 .

   

1 thought on “9.2 Kebarangkalian Peristiwa Pelengkap”

Leave a Comment