2.2.2 Asas Nombor, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 8:
Ungkapkan 110101012 sebagai nombor dalam asas lapan.

Penyelesaian:

Soalan 9:
Ungkapkan 100001102 sebagai nombor dalam asas lapan.

Penyelesaian:

Soalan 10:


Diberi 
h
8

=

10111

2

, di mana h ialah integer, cari nilai h.

Penyelesaian:

Soalan 11:
Ungkapkan setiap yang berikut sebagai nombor dalam asas dua.

(a) 26 + 24 + 1

(b) 25 + 23 + 2 + 20

Penyelesaian:
(a)

2
6

+
2
4

+1
=
1
_

×
2
6

+
0
_

×
2
5

+
1
_

×
2
4

+
0
_

×
2
3

+
0
_

×
2
2

+
0
_

×
2
1

+
1
_

×
2
0

=
1010001
2


(b)

2
5

+
2
3

+2+
2
0

=
1
_

×
2
5

+
0
_

×
2
4

+
1
_

×
2
3

+
0
_

×
2
2

+
1
_

×
2
1

+
1
_

×
2
0

=
101011
2Soalan 12:
Nyatakan nilai digit 2 bagi nombor 324175 , dalam asas sepuluh.

Penyelesaian:


Nilai digit 2
= 2 × 53
= 250

Soalan 13:
101102 + 1112 =

Penyelesaian:


Secara alternatif, mendapatkan jawapan terus daripada kalkulator saintifik.

Soalan 14:
1100102 – 1112 =

Penyelesaian:


Secara alternatif, mendapatkan jawapan terus daripada kalkulator saintifik.

Leave a Comment