3.1 Pernyataan

3.1 Pernyataan
 
(A) Menentukan sama ada sesuatu ayat itu pernyataan atau bukan pernyataan
1.   Pernyataan ialah sejenis ayat yang maksudnya sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya.
2.  Ayat yang merupakan pertanyaan, arahan atau seruan adalah bukan pernyataan.

Contoh 1:
Tentukan sama ada setiap ayat yang berikut ialah pernyataan atau tidak. Berikan sebabnya.
(a)  3 + 3 = 8
(b)  Satu pentagon mempunyai 5 sisi.
(c)  Bolehkan 40 dibahagi oleh 3?
(d)  Cari perimeter bagi satu segiempat sama yang sisinya 4 cm.
(e)  Tolong!
 
Penyelesaian:
(a)  Pernyataan; ia merupakan pernyataan palsu.
(b)  Pernyataan; ia merupakan pernyataan benar.
(c)  Bukan pernyataan; sebab ayat itu merupakan suatu pertanyaan.
(d)  Bukan pernyataan; sebab ayat itu merupakan arahan.
(e)  Bukan pernyataan; sebab ayat itu merupakan seruan.

(B) Mengenal pasti sama ada sesuatu pernyataan yang diberi itu benar atau palsu.
 
Contoh 2:
Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu
(a) 7 ialah nombor perdana
(b) –10 > –7
(c) 3 ialah faktor kepada 8.

Penyelesaian:
(a)  Pernyataan benar
(b)  Pernyataan palsu
(c)  Pernyataan palsu

(C) Mewakili sesuatu situasi dengan menggunakan nombor dan simbol matematik
1. Suatu pernyataan benar atau palsu boleh ditulis dengan menggunakan nombor dan simbol matematik.
 
Contoh 3:
Bina (i) satu pernyataan benar, (ii) satu pernyataan palsu, dengan menggunakan nombor dan simbol matematik yang berikut.
(a)  2, 4, 8, ×, =
(b)  {a, b, c}, {d} , U =

Penyelesaian:
(a)(i) Pernyataan benar: 2 × 4 = 8
(a)(ii) Pernyataan palsu: 2 × 8 = 4
(b)(i) Pernyataan benar: {d} U {a, b, c} = {a, b, c, d}
(b)(ii) Pernyataan palsu: {d} U {a, b, c} = {d}

1 thought on “3.1 Pernyataan”

Leave a Comment