2.2.1 Asas Nombor, SPM Praktis (Kertas 1)

2.2.1 Asas Nombor, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 1:
Ungkapkan 2058 sebagai nombor dalam asas lima.
 
Penyelesaian:
2058 = 2 × 82 + 0 × 81+ 5 × 80 = 13310
 

Soalan 2:
Nyatakan nilai digit 6 bagi nombor 16238, dalam asas sepuluh.
 
Penyelesaian:

1
6
2
3
Nilai tempat
83
82
81
80
Nilai digit 6
= 6 × 82
= 384

Soalan 3:
Diberi 3 × 53 + 4 × 52 + 5p = 34205, cari nilai p.
 
Penyelesaian:
34205 = 3 × 53 + 4 × 5+ 2 × 51 + 0 × 50
34205 = 3 × 53 + 4 × 5+ 5+ 0

5p = 2 × 51
5p = 10
p = 2

Soalan 4:
Tukarkan 4 × 84 + 2 × 82 + 4 kepada satu nombor dalam asas lapan.
 
Penyelesaian:

84
83
82
81
80
4
0
2
0
48
Jawapan = 402048

Soalan 5:
Apakah nilai digit 3, dalam asas sepuluh, bagi nombor 43155?
 
Penyelesaian:
Mengenal pasti nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor terdahulu.

4
3
1
5
Nilai tempat
53
52
51
50
Nilai digit 3
= 3 × 52
= 75

Soalan 6:
Ungkapkan 5 (52 + 2) sebagai nombor dalam asas lima.
 
Penyelesaian:
Langkah 1: kembangkan 5 (52 + 2) terdahulu.
Langkah 2: tulis 5 (52 + 2) dalam bentuk pendaraban dalam asas lima.
5 (52 + 2)
= 53 + 2 × 5
= 1 × 53 + 0 × 52 + 2 × 5+ 0 × 50
= 10205

53
52
51
50
1
0
2
05

Soalan 7:
1101102 – 111012 =
 
Penyelesaian:

 
Secara alternatif, mendapatkan jawapan terus daripada kalkulator saintifik.

Leave a Comment