2.5.1 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Panjang)

Soalan 1:Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketidaksamaan y > –2x + 8, y ≥ x + 1 dan y ≤ 7.Jawapan:Penyelesaian: Soalan 2:Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketidaksamaan 2x + y ≥ 2, x + y < 6 dan y ≥ 1.Jawapan:Penyelesaian: Soalan 3:Pada graf di … Read more2.5.1 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Panjang)

2.3.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah (Contoh Soalan)

2.3.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah   (Contoh Soalan)   Soalan 1: Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y ≥ –x + 10, y > x dan y < 9. Jawapan: Penyelesaian: 1.   Rantau yang mewakili ketaksamaan y ≥ –x + 10 adalah rantau yang terletak pada serta di sebelah atas … Read more2.3.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah (Contoh Soalan)

2.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah

2.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah   2.3.1 Menentukan kedudukan suatu titik relative kepada graf y = ax + b 1. Apabila y = ax + b, titik terletak pada garis. 2. Apabila y < ax + b, titik terletak di sebelah bawah garis. 3. Apabila y > ax + b, titik terletak di sebelah atas … Read more2.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah