2.4.2 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Pendek)


Soalan 3:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = 2x3– 16? 
Penyelesaian:
y = 2x3 – 16
Pada y-axis, x = 0.
y = 2(0)3 – 16
y = –16

Jawapan ialah C.


Soalan 4:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = 3 x ?


Penyelesaian:
y= 3 x  atau y=3 x 1
Kuasa tertinggi bagi x ialah –1.
Ini adalah sebuah fungsi salingan y= a x , dalam kes ini a=3.
Jawapan ialah D.

1 thought on “2.4.2 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Pendek)”

 1. spm 2013
  soalan 29 kertas satu

  graf fungsi y = -x kuasa n + c

  [ rajah graf ]

  pintasan x = -2
  pintasan y = -8

  nyatakan nilai n dan c

  macam mana cari n

  nyata

Leave a Comment