2.4.2 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Pendek)


Soalan 3:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = 2x3– 16?
 
Penyelesaian:

y = 2x3 – 16
Pada y-axis, x = 0.
y = 2(0)3 – 16
y = –16

Jawapan ialah C.


Soalan 4:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = 3 x ?

Penyelesaian:
y= 3 x  atau y=3 x 1
Kuasa tertinggi bagi x ialah –1.
Ini adalah sebuah fungsi salingan y= a x , dalam kes ini a=3.
Jawapan ialah D.

Leave a Comment