2.4.1 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Pendek)


2.4.1 SPM Practis (Soalan Pendek)
 
Soalan 1:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = –x2x + 2?
 
Penyelesaian:
1.   Pekali bagi x2 < 0, lengkungnya berbentuk ∩.
2.   Gantikan y = 0 dalam fungsi untuk mencari pintasan-x.
y = –x2x + 2
apabila y = 0
0 = (–x + 1) (x + 2)
x = 1, –2

Jawapan ialah A.


Soalan 2:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf 3y = 18 + 2x?
 
Penyelesaian:
1.   Kuasa tertinggi bagi x = 1, ini adalah sebuah graf linear, iaitu satu garis lurus.
2.   Pekali bagi x > 0, garis lurus adalah /.
3y = 18 + 2x
Pada y-axis, x = 0.
3y = 18
y = 6
pada x-axis, y = 0.
0 = 18 + 2x
2x = –18
x = –9

Jawapan ialah B.

Leave a Comment