10.3.2 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk, SPM Praktis (Kertas 1)


10.3.2 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan tiga batang tiang tegak, JP, KN dan LM yang terletak pada suatu permukaan mengufuk.


Sudut dongakan bagi N dari P ialah 15oSudut tunduk bagi M dari N ialah 35o.
Hitung jarak, dalam m, dari K ke L.


Penyelesaian:


tan A P N = A N P A tan 15 o = A N 4  
AN = 4 × 0.268
AN = 1.072 m
Panjang BN = 2 + 1.072 = 3.072 m

tan B M N = B N B M tan 35 o = 3.072 B M B M = 3.072 0.700 = 4.389 Jarak K L = 4.389 m


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan dua batang tiang tegak, JM dan LN yang terletak pada permukaan mengufuk.


Sudut dongakan dari K ialah 70o dan sudut tunduk K dari N ialah 40o.
Cari jarak perbezaan, dalam m, antara JK dan KL.


Penyelesaian:tan J K M = 14 J K J K = 14 tan 70 o J K = 5.096 m tan L K N = 8 K L K L = 8 tan 40 o K L = 9.534 m

Jarak perbezaan antara JK dan KL
= 9.534 – 5.096
= 4.438m

Leave a Comment