10.2 Menyelesaikan Masalah yang Melibatkan Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk


10.2 Menyelesaikan Masalah yang Melibatkan Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk

Contoh:
Sudut tunduk bagi seorang kanak-kanak yang berbasikal dari suatu bukit dengan ketinggian 10.9m ialah 52o. Apabila kanak-kanak itu mengayuh basikal di sepanjang lereng bukit dan berhenti sebentar, sudut tunduk menjadi 25.3o. Apakah jarak yang dilalui oleh kanak-kanak itu?

Penyelesaian:Langkah 1:
Lukis sebuah gambar rajah untuk mewakili situasi yang diterangkan dalam masalah itu.

Langkah 2: Merangka satu pelan.
Cari jarak QS dan QR. Lepas itu, QSQR = jarak yang dilalui oleh kanak-kanak itu.

tan 52 o = 10.9 Q R Q R = 10.9 tan 52 o Q R = 8.5 m
tan 25.3 o = 10.9 Q S Q S = 10.9 tan 25.3 o Q S = 23.1 m

QS – QR
= (23.1 – 8.5) m = 14.6 m
Oleh itu, jarak yang dilalui oleh kanak-kanak itu ialah 14.6 meter.

Leave a Comment