1.1.2a Ubahan Langsung (Contoh Soalan)


1.1.2a Ubahan Langsung (Contoh Soalan)

Contoh 1:
Diberi bahawa p berubah secara langsung dengan punca kuasa dua q dan p = 12 apabila q = 36cari
(a)  nilai bagi p apabila q = 16
(b)  nilai bagi q apabila p = 18

Penyelesaian:
p q , p = k q 12 = k 36 12 = k ( 6 ) k = 2 p = 2 q


(a) p = 2 q p = 2 16 = 2 ( 4 ) p = 8


(b) p = 2 q 18 = 2 q 9 = q 9 2 = q q = 81

1 thought on “1.1.2a Ubahan Langsung (Contoh Soalan)”

Leave a Comment