4.5.5 Operasi Set, SPM Praktis (Soalan Panjang)


Soalan 9:
1.   Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set E, set F dan set G dengan keadaan set semesta ξ = E F G .
Pada rajah di ruang jawapan , lorekkan
( a ) E ' G ' ( b ) ( E F ) ' G '  
[3 markah]

Jawapan:

Penyelesaian:
(a)(b)


Leave a Comment