2.1.4 Asas Nombor (Bahagian 4)

2.1.4   Asas Nombor (Bahagian 4)

(F) Membuat pengiraaan melibatkan operasi tambah atau tolak bagi dua nombor dalam asas dua

1.   Dalam operasi penambahan dua nombor dalam asas dua, peraturan-peraturan berikut terpakai:
 
  02 + 02 = 02
  02 + 12 = 12
  12 + 02 = 12
  12 + 12 = 102
  12 + 12 + 12 = 102 + 12 = 112
2.  Dalam operasi penolakan dua nombor dalam asas dua, peraturan-peraturan berikut terpakai:

  02 – 02 = 02
  12 – 02 = 12
  12 – 12 = 02
  102 – 12 = 12
  

Contoh 1:
Cari nilai bagi setiap yang berikut:
(a)  1101+ 1102
(b)  11001+ 111002
(c)  11011– 11012
(d)  1000– 1012

Penyelesaian:
(a)
(b)

(c)
(d)

Pengiraan Kalkulator
Anda boleh mendapatkan jawapan terus daripada kalkulator saintifik dengan menekan:
[MODE]   [MODE]   [3 (BASE)]

Masukkan yang berikut:
(a)
[ BIN ] 1101 [ + ] 110 [ = ] 
Paparan skrin ialah: [ 10011 ]

(b)
[ BIN ] 11001 [ + ] 11100 [ = ] 
Paparan skrin ialah: [ 110101 ]

(c)
[ BIN ] 11011 [ ] 1101 [ = ] 
Paparan skrin ialah: [ 1110 ]

(d)
[ BIN ] 1000 [ ] 101 [ = ] 
Paparan skrin ialah: [ 11 ]

1 thought on “2.1.4 Asas Nombor (Bahagian 4)”

Leave a Comment