3.3b Kesatuan Set

3.3b Kesatuan Set 1.   Kesatuan dua set, A dan B, diwakilkan sebagai A∪ B, ialah satu set yang unsur-unsurnya terdiri daripada semua unsur dalam set A atau set B atau kedua-dua set itu. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan A∪ B:   2.   Kesatuan tiga set, A, B dan C, diwakilkan sebagai A∪ B ∪ C, ialah satu set yang unsur-unsurnya terdiri daripada semua … Read more3.3b Kesatuan Set

3.2b Set Semesta

3.2b Set Semesta 1.   Set semesta ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. 2.   Set semesta diwakilkan dengan menggunakan symbol, ξ.   Contoh: Diberi set semesta, ξ = {nombor bulat kurang daripada 9}, A = {nombor perdana} dan B = {gandaan bagi 4}. (a)  Senaraikan semua unsur bagi set A … Read more3.2b Set Semesta