3.1 Set

3.1 Set 1.  Set ialah himpunan benda-benda dengan ciri-ciri tertentu. 2.  Benda-benda dalam suatu set dikenali sebagai unsur. 3.  Set biasanya dilabelkan dengan menggunakan huruf adjad besar dan tatatanda digunakan untuk set ialah tanda kurung, {   }. Misalnya: A = {1, 3, 5, 7, 9} 4. Dalam tatatanda set, simbol ϵ menunjukkan unsur bagi set. 5. Simbol ∉ menunjukkan bukan unsur bagi set. … Read more3.1 Set

3.3b Kesatuan Set

3.3b Kesatuan Set 1.   Kesatuan dua set, A dan B, diwakilkan sebagai A∪ B, ialah satu set yang unsur-unsurnya terdiri daripada semua unsur dalam set A atau set B atau kedua-dua set itu. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan A∪ B:   2.   Kesatuan tiga set, A, B dan C, diwakilkan sebagai A∪ B ∪ C, ialah satu set yang unsur-unsurnya terdiri daripada semua … Read more3.3b Kesatuan Set