5.3 Pintasan

5.3 Pintasan 1.   Pintasan-x ialah koordinat-x bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi-x. 2.   Pintasan-y ialah koordinat-y bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi-y. 3.   Dalam rajah di atas, pintasan-x bagi garis lurus PQ ialah 6 dan pintasan-y bagi PQ ialah 5. 4.   Jika pintasan-x dan pintasan-y diberikan, Kecerunan, m = … Read more

5.1 Kecerunan Garis Lurus

5.1 Kecerunan Garis Lurus Kecerunan garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk di antara dua titik pada garis itu.  Kecerunan garis lurus, m = Jarak mencancang Jarak mengufuk Contoh: Cari kecerunan bagi garis lurus di atas. Penyelesaian: Kecerunan, m = Jarak mencancang Jarak mengufuk = 4 unit 6 unit = 2 3