8.3 Tangen Sepunya

8.3 Tangen Sepunya Tangen sepunya kepada dua bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh kedua-dua bulatan itu masing-masing pada satu titik sahaja.   1.   Bersilang di dua titik (a) Bulatan sama saiz Bilangan Tangen Sepunya Sifat-sifat Tangen Sepunya Dua tangen sepunya: AB dan CD AC = BD AB = CD AB selari dengan OR selari dengan CD … Read more

8.2 Sudut di antara Tangen dengan Perentas

8.2 Sudut di antara Tangen dengan Perentas 1.  Dalam rajah, ABC ialah tangen kepada bulatan di titik B. 2.  Perentas PB membahagikan bulatan kepada dua tembereng, iaitu tembereng minor PRB dan tembereng major PQB. 3.  Sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas PB yang melalui titik sentuhan tangen ialah ∠BQP. 4.  Manakala, sudut dalam tembereng selang-seli yang … Read more

8.1.1 Tangen kepada Bulatan

8.1.1 Tangen kepada Bulatan 1.   Tangen kepada bulatan ialah garis lurus yang menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja. Titik tersebut dipanggil titik sentuhan.   2.   Jejari yang melalui titik sentuhan tangen adalah berserenjang dengan tangen itu. Jika ABC ialah tangen kepada bulatan di B, maka ∠ABO = ∠CBO = 90o.   8.1.1 Sifat-sifat Berkaitan … Read more