7.1.2 Histogram


7.1.2 Histogram
 
(A) Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul
1.   Histogram terdiri daripada segi empat tepat mencancang yang lebarnya sama dan tingginya berkadaran dengan kekerapan.
2.  Langkah-langkah melukis suatu histogram:
 (a)  Tentukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas.
 (b)  Pilih skala yang sesuai pada paksi mengufuk (paksi-x) untuk mewakili selang kelas dan pada paksi mencancang (paksi-y) untuk mewakili kekerapan.


Soalan:
Jadual kekerapan berikut menunjukkan jejari, dalam cm, pokok berlainan jenis dalam suatu taman.

Radii (cm)
Frequency
2.0 – 2.4
7
2.5 – 2.9
5
3.0 – 3.4
10
3.5 – 3.9
2
4.0 – 4.4
6
4.5 – 4.9
4
Berdasarkan jadual kekerapan di atas, lukis satu histogram.
 
Penyelesaian:
 
Jejari (cm)
Kekerapan
Sempadan bawah
Sempadan atas
2.0 – 2.4
7
1.95
2.45
2.5 – 2.9
5
2.45
2.95
3.0 – 3.4
10
2.95
3.45
3.5 – 3.9
2
3.45
3.95
4.0 – 4.4
6
3.95
4.45
4.5 – 4.9
4
4.45
4.95

2 thoughts on “7.1.2 Histogram”

Leave a Comment