4.5.4 Operasi Set, SPM Praktis (Soalan Panjang)


Soalan 7:
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta, ξ=PQR .
Pada rajah di ruang jawapan, lorek set
(a) P Q,
(b) P QRPenyelesaian:

(a) P Q

(b)  P QRSoalan 8:
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta, ξ=PQR .
Pada rajah di ruang jawapan, lorek set
(a) Q R
(b) ( QR ) P
Penyelesaian:
(a) Q’ R


(b)  ( QR ) P


Leave a Comment