4.5.3 Set, SPM Practis (Soalan Panjang)


Soalan 5:
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta ξ=PQR .
Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan
(a) P Q,
(b) Q( P R).Penyelesaian:
(a) P Q(b) Q( P R).

Soalan 6:
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta, ξ=PQR
Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan
(a) P Q,
(b) P (QR) .
Penyelesaian:
(a)
P Q


(b)
P (QR)


Leave a Comment