3.3.4 Operasi ke atas Pernyataan (Contoh Soalan)


3.3.4 Operasi ke atas Pernyataan (Contoh Soalan)
Soalan 1:
Bentukkan satu pernyataan baru daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan ‘dan’.
(a)  3 × 12 = 36
7 × 5 = 35
(b)  5 ialah satu nombor perdana.
5 ialah satu nombor ganjil.
(c)  Segi empat tepat mempunyai 4 sisi.
Segi empat tepat mempunyai 4 bucu.
Penyelesaian:
(a)  3 × 12 = 36 dan 7 × 5 = 35
(b)  5 ialah satu nombor perdana dan satu nombor ganjil.
(c)  style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 13pt; line-height: 115%; text-indent: -0.25in;">Segi empat tepat mempunyai 4 sisi dan 4 bucu.


Soalan 2:
Bentukkan satu pernyataan baru daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan ‘atau’.
(a)  16 ialah satu kuasa dua sempurna. 16 ialah satu nombor genap.
(b)  4 > 3. –5 < –1
Penyelesaian:
(a)  16 ialah satu kuasa dua sempurna atau satu nombor genap.
(b)  style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 13pt; line-height: 115%; text-indent: -0.25in;">4 > 3 or –5 < –1


Soalan 3:
Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu.
(a)  3 × (–4) = –12 dan 13 + 6 = 19
(b)  100 × 0.7 = 70 dan 12 + (–30) = 18
Penyelesaian:
1.      Apabila dua pernyataan digabungkan dengan menggunakan ‘dan’, satu pernyataan  baru yang benar diperolehi, hanya jika kedua-dua pernyataan yang digabungkan itu benar.
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2; text-indent: -.25in;"> 2.      Jika satu atau kedua-dua pernyataan adalah palsu, maka pernyataan yang digabungkan adalah palsu.
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto;">
(a)  Kedua-dua pernyataan ‘3 × (–4) = –12’ dan ‘13 + 6 = 19’ adalah benar. Oleh itu, pernyataan ‘3 × (–4) = –12 dan 13 + 6 = 19’ adalah benar.
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -.25in;"> (b)  Pernyataan ‘12 + (–30) = 18’ adalah palsu. Oleh itu, pernyataan ‘100 × 0.7 = 70 dan 12 + (–30) = 18’ adalah palsu.
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -.25in;">


Soalan 4:
Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu.
(a)  m + m = m2atau p × p × p = p-3
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -.25in;"> (b) 64 3 =4 atau  27 3 =3
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto;">
Penyelesaian:
1.      Apabila dua pernyataan digabungkan dengan menggunakan ‘atau’, satu pernyataan  baru yang palsu diperolehi, hanya jika kedua-dua pernyataan yang digabungkan itu palsu.
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; text-indent: -.25in;"> 2.      Jika satu atau kedua-dua pernyataan adalah benar, maka pernyataan yang digabungkan adalah benar.
style="margin-left: .25in; mso-add-space: auto;">
(a)  Kedua-dua pernyataan ‘m + m = m2’ dan ‘p × p× p = p-3’ adalah palsue. Oleh itu, pernyataan m + m= m2 atau p × p× p = p-3 adalah palsu.

/>
(b)  Pernyataan ' 27 3 =3'  adalah benar. Oleh itu, pernyataan ' 64 3 =4 atau  27 3 =3' style="mso-text-raise: -4.0pt; position: relative; top: 4.0pt;">  adalah benar.

Leave a Comment