SPM Praktis (Soalan Panjang)

Soalan 9:Selesaikan persamaan kuadratik berikut:4x (x + 4) = 9 + 16xPenyelesaian: 4x( x+4 )=9+16x 4 x 2 +16x=9+16x    4 x 2 −9=0 ( 2x ) 2 − 3 2 =0 ( 2x+3 )( 2x−3 )=0 2x+3=0     atau     2x−3=0      2x=−3                    2x=3        x=− 3 2                      x= 3 2     Soalan 10:Selesaikan persamaan kuadratik berikut:(x + 2)2 = 2x + … Read moreSPM Praktis (Soalan Panjang)

2.2 Pemfaktoran Ungkapan Kuadratik

2.2 Pemfaktoran Ungkapan Kuadratik   (A) Pemfaktoran ungkapan kuadratik yang berbentuk ax2+ bx + c, b = 0 atau c = 0 1.   Pemfaktoran ungkapan kuadratik ialah proses mencari dua ungkapan linear yang hasil darabnya sama dengan ungkapan kuadratik itu. 2.  Ungkapan-ungkapan kuadratik ax2 + c dan ax2 + bx yang mengandungi dua sebutan … Read more2.2 Pemfaktoran Ungkapan Kuadratik

2.1 Ungkapan Kuadratik

2.1 Ungkapan Kuadratik (A) Mengenal pasti ungkapan kuadratik 1.  Ungkapan kuadratik ialah ungkapan yang berbentuk ax2+ bx + c, dengan a, b dan c sebagai pemalar, a ≠ 0 dan x sebagai pemboleh ubah. 2.  Ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah: (a)  Kuasa tertinggi bagi x ialah 2. (b)  Hanya mengandungi satu pemboleh ubah. (c)  Misalnya, 5×2 … Read more2.1 Ungkapan Kuadratik

2.4 Punca Persamaan Kuadratik

2.4 Punca Persamaan Kuadratik 1.   Punca persamaan kuadratik ialah nilai bagi anu yang memuaskan persamaan kuadratik itu. 2.   Punca persamaan juga dikenali sebagai penyelesaian bagi persamaan tertentu. 3.   Menyelesaikan persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Langkah 1: Tulis persamaan kuadratik dalam bentuk am ax2+ bx + c = 0. Langkah 2: Faktorkan ungkapan kuadratik … Read more2.4 Punca Persamaan Kuadratik