7.4.2 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1)

7.4.2 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1) Soalan 5: Sebuah kotak mengandungi 36 pemadam hijau dan beberapa ketul pemadam merah. Jika seketul pemadam dipilih secara rawak daripada kotak itu, kebarangkalian seketul pemadam berwarna merah dipilih ialah 5 8 . Cari bilangan pemadam merah. Penyelesaian: Kebarangkalian memilih pemadam hijau = 1 − 5 8 = 3 8 Jumlah … Read more7.4.2 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1)

7.4.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1)

7.4.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1) Soalan 1: Sebuah kotak mengandungi 5 biji guli merah jambu dan 21 guli kuning. Sharon memasukkan lagi 4 biji guli merah jambu dan 1 biji guli kuning ke dalam kotak itu. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak itu. Apakah kebarangkalian sebiji guli merah jambu akan dipilih? Penyelesaian: Jumlah … Read more7.4.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1)

7.3 Kebarangkalian suatu Peristiwa

7.3 Kebarangkalian suatu Peristiwa (A) Kebarangkalian suatu Peristiwa 1.   Kebarangkalian bagi suatu peristiwa  A, P(A) berlaku diberi oleh    P(A)= bilangan kali berlakunya peristiwa A bilangan cubaan        P(A)= n(A) n(S)    dengan keadaan 0≤P(A)≤1 2.   Jika P(A) = 0, maka peristiwa A pasti tidak berlaku. 3.   Jika P(A) = 1, maka peristiwa A pasti berlaku. Contoh 1: Jadual di bawah … Read more7.3 Kebarangkalian suatu Peristiwa

7.2 Peristiwa

7.2 Peristiwa (A) Menyatakan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu 1.   Jika suatu syarat tertentu diberi, kita boleh menyenaraikan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang diberi. Contoh 1: Suatu nombor dua-digit yang tidak melebihi 25 dipilih secara rawak. Senaraikan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang berikut. (a)  Satu kuasa dua sempurna … Read more7.2 Peristiwa

7.1 Ruang Sampel

7.1 Ruang Sampel (A) Uji kaji 1.   Uji kaji ialah suatu proses dalam membuat pemerhatian untuk mendapat keputusan yang dikehendaki. 2.   Kesudahan uji kaji ialah keputusan yang mungkin diperoleh daripada satu uji kaji. (B)  Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji 1.   Kita boleh menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji dengan menjalankan … Read more7.1 Ruang Sampel