9.6.2 Bumi Sebagai Sfera, SPM Praktis (Kertas 2)


9.6.2 Bumi Sebagai Sfera, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 3:
(25o S, 40o T), o U, 40o T), (25o S, 10o B) dan adalah empat titik di permukaan bumi. PK ialah diameter bumi.
(a) Nyatakan kedudukan titik K.
(b) Q adalah 2220 batu nautika dari P, diukur sepanjang meridian yang sama.
Hitung nilai bagi θ.
(c)  Hitung jarak, dalam batu nautika, dari P arah barat ke R, diukur sepanjang selarian latitud sepunya.
(d)  Sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang arah selatan ke P. Kemudian ia terbang arah barat ke R. Purata laju kapal terbang itu ialah 600 knot.
Hitung masa, dalam jam, yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu.Penyelesaian:
(a)
PK ialah diameter bumi, oleh itu latitud bagi = 25o U
Longitud bagi = (180o – 40o) B = 140o B
Oleh itu, kedudukan titik K = (25o U, 140o B).

(b)
Katakan pusat bumi ialah O.
POQ= 2220 60  = 37 o θ o = 37 o 25 o = 12 o Oleh itu nilai bagi θ ialah 12.

(c)
Jarak dari ke R
= (40 + 10) × 60 × kos 25o
= 50 × 60 × kos 25o
= 2718.92 b.n.

(d)
Jumlah jarak penerbangan
= jarak dari ke P + jarak dari P ke R
= 2220 + 2718.92
= 4938.92 batu nautika

Masa = jumlah jarak dari Q ke R purata laju   = 4938.92 600   =8.23 jam
 

Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan titik A (34o S, 40o B) dan B (34o S, 80o T) yang terletak pada permukaan bumi. AC ialah diameter selarian latitud sepunya 34o S.

(a) Nyatakan longitud bagi C.


(b) Hitung jarak, dalam batu nautika, dari A arah timur ke B, diukur sepanjang selarian latitud sepunya 34o S.

(c) K terletak ke utara ke A dan jarak terpendek dari A ke K diukur sepanjang permukaan bumi ialah 4440 batu nautika.
Hitung latitud bagi K.

(d) Sebuah kapal terbang berlepas dari B dan terbang arah barat ke A sepanjang selarian latitud sepunya. Kemudian, kapal terbang itu terbang arah utara ke K. Purata laju bagi keseluruhan penerbangan itu ialah 450 knot.
Hitung jumlah masa, dalam jam, bagi keseluruhan penerbangan itu.Penyelesaian:
(a)
Longitud bagi C = (180o – 40o) T = 140o T


(b)
Jarak bagi AB
= (40 + 80) x 60 x kos 34o
= 120 x 60 x kos 34o
= 5969 batu nautika

(c)
AOK= 4440 60  = 74 o Latitud bagi K= ( 7434 ) o U  = 40 o U

(d)
Jumlah jarak dilalui BA+AK =5969+4440 =10409 batu nautika Jumlah masa diambil = Jumlah jarak dilalui Purata laju = 10409 450 =23.13 jam


Leave a Comment