9.4.1 Jarak di antara dua titik diukur sepanjang bulatan agung


9.4 Jarak Pada Permukaan Bumi

9.4.1 Jarak di antara dua titik diukur sepanjang bulatan agung
1.   Satu batu nautika (b.n.) ialah panjang lengkok bulatan agung yang mencangkum sudut  satu minit di pusat bumi.

2.  Jarak di antara dua titik pada permukaan bumi ialah panjang lengkok bulatan yang menghubungkan kedua-dua titik itu di sepanjang permukaan bumi.

3.  Untuk mencari jarak di antara dua titik di sepanjang meridian atau Khatulistiwa:


  Jarak di antara P dan Q
  = ( θ × 60 ) batu nautika


Leave a Comment